Holland Communication Group

Holland Communication Group is gebouwd op diepgaande kennis over het veranderende digitale medialandschap. De HCG heeft gedurende de afgelopen
20 jaar door middel van haar bestuur unieke inzichten en visie op de informatie- en communicatiesector vergaard. Ze bestaat uit ervaringsdeskundigen die nog altijd met één been in de sector staan, op data-analyse op het niveau van de informatie- en communicatiesector en de financiële markten, en op een doelgerichte samenstelling aan specialistische bedrijven.

We leven op moment van schrijven in een tijd van overheersende beeldvervuiling en structurele ondermaatse communicatie. Maar een nieuwe tendens wordt aangekondigd door een generatie die zijn heil in vernieuwing en innovatie zoekt. Holland Communication Group bevindt zich in het middelpunt van deze nieuwe lichting. Op de exacte positie waar blijvende verandering in het medialandschap zich het eerst manifesteert. Het beroept zich hierin op zijn eigen innovatieve gedachtegoed dat teruggrijpt naar meer dan twee decennia binnen de nationale en internationale mediasector.

Purpose, Agility & Growth

Wij geloven dat de consument van de toekomst, na een periode van een stortvloed aan ongevraagde prikkels, in zijn mediagebruik op zoek zal gaan naar wat hem of haar het meeste drijft in het dagelijkse bestaan. Daar ligt de ruimte: betekenis als hoofdfocus, hier de meest relevante wereld omheen creëren en vervolgens in één taal met de juiste formats en campagnes de desbetreffende doelgroep bereiken.

Elke denkbare vorm van media is onderdeel van deze taal. Deze zogeheten transmediale werkwijze is in staat om een storyworld voor ieder merk of product te creëren. Hiermee wordt de belevingswereld van de meest relevante consumenten voor een merk of product op de rijkst mogelijke manier aangesproken. Met als einddoel iedere consument te raken, emotioneren, binden en verzorgen in zijn customer journey.

Door altijd authentieke voorwaarden op de voorgrond te stellen, in alle mogelijke verschijningsvormen van media te denken en in de analyse van data zowel digitale als tactiele kennis over de maatschappij mee te nemen komen de bedrijven binnen Holland Communication Group tot het meest relevante eindproducten voor een afnemer. Van direct marketing tot social media campaigning en all screen mediaproducten tot en met editorial oplossingen. Het doel is om communicatie zo tastbaar en relevant mogelijk te krijgen, en daar waar het kan wortel te laten schieten binnen de maatschappij en de op dat moment meest relevante stromingen binnen de cultuur.

Met vriendelijke groet,
Sander Verdonk