Holland Communication Group

Holland Communication Group is gebouwd op diepgaande kennis over het veranderende digitale medialandschap. De HCG heeft gedurende de afgelopen 20 jaar door middel van haar bestuur unieke inzichten en visie op de informatie- en communicatiesector vergaard. Ze bestaat uit ervaringsdeskundigen die nog altijd met één been in de sector staan, op data-analyse op het niveau van de informatie- en communicatiesector en de financiële markten, en op een doelgerichte samenstelling aan specialistische bedrijven.

De digitalisering verandert in hoog tempo ons dagelijks leven. Media spelen een centrale rol in deze veranderingen. Creatie, distributie, publieke en commerciële doeleinden waren ooit strikt gescheiden, maar inmiddels zijn alle grenzen binnen de informatie- en communicatiesector opgerekt en vervaagd. Holland Communication Group bevindt zich in het middelpunt van deze transformatie. Op de exacte positie waar blijvende verandering in het medialandschap zich het eerst manifesteert. Het beroept zich hierin op zijn eigen innovatieve gedachtegoed dat teruggrijpt naar meer dan twee decennia binnen de nationale en internationale mediasector.

Word onderdeel van de Connected Age

Naast de alomtegenwoordige beschikbaarheid van alle vormen van digitale media, creëert iedere internetgebruiker tevens constant waardevolle data door simpelweg zijn of haar smartphone, laptop en smart TV te gebruiken. Dit heeft in korte tijd geresulteerd in een totaal nieuwe realiteit voor onze consumptiepatronen, de bijbehorende afzetmarkten en vermarkting van producten en diensten, doordat bedrijven in staat zijn de consument beter te begrijpen en zodoende een betere en gepersonaliseerde propositie kunnen doen binnen iedere denkbare industrie.

De laagdrempelige toegang tot digitale technologie maakt het voor innovatieve startups bovendien gemakkelijker dan ooit om te beginnen, nieuwe manieren van ondernemen op poten te zetten en nieuwe zakelijke modellen te scheppen. Ontwikkelingen als open source en free software maken het nieuwkomers in deze markt mogelijk om in recordtijd nieuwe bedrijfsmodellen en innovatieve producten te ontwikkelen.

Zelfs in tijden van een globale pandemie is er niet aflatende vraag naar content in de breedste zin, online diensten, e-marketing en data-analyse. Holland Communication Group richt zich met zijn EBITDA multiple strategy enkel op de solide smaakmakers van de ongeëvenaarde digitale revolutie die zich via de talloze schermen in ons leven iedere dag integraal voor onze ogen voltrekt.

Met vriendelijke groet,
Sander Verdonk