De stormachtige technologische vooruitgang van de afgelopen twintig jaar heeft onder andere binnen de informatie- en communicatiesector een permanente digitale transformatie teweeggebracht.

Naast de alomtegenwoordige beschikbaarheid van alle vormen van digitale media door streamingservices, creëert iedere internetgebruiker tevens constant waardevolle data door simpelweg zijn of haar smartphone, laptop en smart TV te gebruiken.

Dit heeft in korte tijd geresulteerd in een totaal nieuwe realiteit voor onze consumptiepatronen, de bijbehorende afzetmarkten en vermarkting van producten en diensten, doordat bedrijven in staat zijn de consument beter te begrijpen en zodoende een betere en gepersonaliseerde propositie kunnen doen binnen iedere denkbare industrie.

De laagdrempelige toegang tot digitale technologie maakt het voor innovatieve startups bovendien gemakkelijker dan ooit om te beginnen, nieuwe manieren van ondernemen op poten te zetten en nieuwe zakelijke modellen te scheppen. Ontwikkelingen als open source en free software maken het nieuwkomers in deze markt mogelijk om in recordtijd nieuwe bedrijfsmodellen en innovatieve producten te ontwikkelen.

Zelfs in tijden van een globale pandemie is er niet aflatende vraag naar content in de breedste zin, online diensten, e-marketing en data-analyse. Daarom biedt Holland Communication Group juist nu de mogelijkheid om te investeren in de meest solide groeiende bedrijven in video- en audiodiensten, e-commerce en online services binnen de Benelux. Om direct te verdienen aan de smaakmakers van de ongeëvenaarde digitale revolutie die zich via de talloze schermen in ons leven iedere dag integraal voor onze ogen voltrekt.

Investeerders weten de informatie- en communicatiesector weer te vinden

De informatie- en communicatiesector oogt zelfs in 2020 gezond. Nieuwe initiatieven vechten met mastodonten uit het analoge tijdperk om een plaats onder de zon en beide weten nog een publiek te bereiken. Die heftige concurrentiestrijd is mogelijk omdat beleggers volop kansen zien en geloven in de toekomst van de media. Beleggers zijn weer bereid de portemonnee te trekken voor nieuwe spelers in een markt die voor de digitalisering volledig verzadigd was.

Hierdoor laat de markt als geheel substantiële groei zien. De toename in uitgaven aan display reclame was in 2019 9% waar video marketing 19% groei zag, en content marketing spande de kroon met een groei van 42%. Die groei steunt volledig op de digitalisering van ons dagelijks leven. E-commerce bereikte in Nederland in 2019 een omzet van maar liefst € 25,8 miljard terwijl de bestedingen binnen social media marketing opliepen naar een bedrag van € 575 miljoen.

De Holland Communication Group rendeert op solide basis

De Holland Communication Group is een nieuwe bedrijvengroep en participatiemaatschappij die zich richt op de meest solide renderende bedrijven in video- en audiodiensten, e-commerce en online services. De HCG doet dit op basis van meer dan 20 jaar ervaring binnen de bedrijfstak, door middel van deelnemingen in robuust groeiende ondernemingen in de informatie- en communicatiesector. Deze groei kan gebaseerd zijn op internationale expansie en/of een buy and build-aanpak. De HCG-strategie is erop gericht deelnemingen te verwerven in meerdere complementaire en/of vergelijkbare ondernemingen. Die worden vervolgens geïntegreerd of geconsolideerd met de bedoeling te profiteren van kennis en schaalvoordelen.

Alle investeringen geschieden bovendien zonder tussenkomst van een bank. Dat heeft als voordeel dat het fonds geen hoge aflossingsverplichtingen heeft. Alle resultaten uit investeringen worden na uitkering van de renteverplichtingen aan participanten als liquide reserve aangehouden. Uit die liquide reserves worden als eerste de obligaties afgelost, in het voordeel van de obligatiehouders.