In tijden van pandemie en Covid-19 is home-entertainment alleen maar belangrijker geworden. Het ligt dan ook voor de hand dat relatief nieuwe vormen van entertainment zoals gamen en e-sports door het thuisblijven nog sneller aan populariteit winnen. Ook streaming video’s zijn erg populair gebleken tijdens de pandemie. Het rechtvaardigt de veronderstelling, dat na de pandemie veel van deze bovenstaande trends blijvend zijn.

Maar wat zegt dat over de rol van de traditionele film? Zal de bioscoop overleven en daarmee het traditionele model van de distributie van de film over meerdere kanalen en schermen? De klassieke studio leeft wat dat betreft in het ongewisse. Bioscopen zijn dicht en de vraag is of ze nog wel ooit zo populair zullen zijn als voor de pandemie. Dat is een mogelijk vooruitzicht dat de gemoedsrust niet bevordert. In het klassieke distributiemodel genereert de bioscoop ongeveer de helft van de inkomsten van de filmstudio’s.

De pandemie kan wel eens een einde gemaakt hebben aan deze traditionele manier van werken en distribueren. Die gaat van bioscoop naar Dvd naar betaalTV en ten langen leste streaming. Bioscopen gingen echter dicht tijdens de pandemie en nieuwe in nieuwe releases bleven grotendeels uit. Daar staat tegenover dat mensen massaal thuis naar films gingen kijken. Op het eerste gezicht lijkt er dus weinig aan de hand. Maar dat is een misvatting. Door films als eerste te streamen komt het klassieke traject van monetiseren in het geding. Het streamen van films blijkt bovendien bijzonder kostbaar. Een bedrijf als Disney is zich daar scherp van bewust, zoals blijkt uit een artikel in the Financial Times. Het bedrijf kiest bewust voor een toekomst va n streaming en de themaparken. Echter Disney+ is voorlopig nog verlieslatend. Het zijn de traditionele networks die de miljardenwinst opleveren. Wil Disney+ op korte termijn winstgevend worden, dan zou de prijs van abonnementen echt fors verhoogd moeten worden.

Een uitweg uit dit probleem is wellicht de premium video-on-demand. Kijkers krijgen een nieuwe release gestreamed tegen extra betaling. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid die voor de eerste keer een premium Video-on-demand (PVOD) film gezien heeft bereid is om dat vaker te doen. Dit kan een opsteker betekenen voor studio’s met een eigen streaming service. PVOD kan nieuwe abonnees lokken en oude behouden als ze maar zeer regelmatig met nieuwe aantrekkelijke content komen. Ze doen er daarom goed aan meer inzicht te krijgen in wat de klant wil. Data-analyse kan daarbij helpen. Het mooie van digitale dienstverlening is onder meer dat er meer data ter beschikking komen. Dat kan helpen te bepalen wat en hoe de klant wil zien.

Lees de hele whitepaper over de grote digitale versnelling hier