Kunst in het digitale tijdperk

De manier waarop mensen zich tot kunst en cultuur verhouden verandert. Kunst beweegt sneller, is overvloediger en makkelijker toegankelijk dan ooit. Traditionele scheidslijnen en hiërarchieën worden doorbroken. Pop cultuur en kunst vermengen zich steeds vaker.

Kunst leeft op andere plekken dan alleen in de musea en traditionele kringen. En zo ontstaan nieuwe kansen om mensen te betrekken. Er bestaat een gevaar dat nieuwe groepen en generaties zich niet langer aangetrokken voelen tot kunst. Dat het publiek de maatschappelijke relevantie niet meer herkent. Terwijl er meer behoefte is aan reflectie dan ooit. Daarom is het zo belangrijk dat we kunst op nieuwe, zichtbare en impactvolle manieren laten manifesteren. Wij zien een aantal stappen om aansluiting te krijgen tussen de hedendaagse cultuur en de samenleving;

Verbinden, verleiden, context, verbeelden, vinden, en dat circulair.

De missie is om kunst voor iedereen toegankelijk maken. En kunst en cultuur verder te democratiseren. Door kunst- en cultureel erfgoed dichter bij de belevingswereld van mensen te brengen: bij hun directe omgeving, interesses en de populaire cultuur. Zodat ze de relevantie van kunst daar zien, de waarde herkennen en uiteindelijk weer begrijpen hoe het onderdeel van hun leven kan zijn. Hiermee vinden we een uitbreiding op de doelgroep, en ook een verduurzaming voor de maatschappelijke positie van kunst die gevoed wordt door de tijdsgeest en culturele behoeften van de toekomst.

De toekomst van home entertainment is co-branded

Het over-the-top streaming platform FIRST is het antwoord op de groeiende behoefte van de consument om rechtstreeks vanuit de huiskamer in contact te staan met verschillende digitale entertainment werelden (storyworlds), waarin bovendien de favoriete merken, artiesten en interesses organisch te herkennen zijn.

FIRST belichaamt de toekomst van home entertainment. Het biedt het ideale ecosysteem om een ​​persoonlijke wereld van entertainment gemakkelijk en gericht toegankelijk te maken, gestoeld op content die uniek is (branded, creative en livestream) en volledig afgestemd op het DNA en de passies van het desbetreffende publiek.

FIRST waarborgt dit door een thematisch domein als kadrering te gebruiken voor zijn kanalen, die ieder gefinancierd worden door (een of verschillende) merken en qua bibliotheek worden aangevuld met gecureerde premium Third Party Content, onder andere van de grote Amerikaanse entertainment studio’s. Naast eigen branded content kunnen FIRST-domeineigenaar bovendien gebruik maken van ticketing mogelijkheden, webshopfunctionaliteit en zelfs in-story product placement.

Met FIRST kunnen merken, artiesten, stichtingen en verenigingen, na een decennium van sociale media dominantie, eindelijk weer direct communiceren met het eigen of meest relevante doelpubliek (groot en klein) én daarmee ook weer organische conversie teweegbrengen door elk denkbaar format rechtstreeks naar de huiskamer van de consument te transporteren.

Voedsel nu waarderen voor een betere morgen

Foodned BV ontwikkelt in samenwerking met de Holland Communication Group een platform gefocust op voedsel. Het platform helpt een individu of een gezin, maar ook de gehele voedselindustrie. Alle gebruikers samen maken het platform een intelligente bron aan data over ons voedselgedrag en bijbehorende behoeften.

Enerzijds wordt er gemonitord welke behoeftes spelen bij welke problemen die zich manifesteren. Anderzijds kunnen we producten of ingrediënten meer of minder voorrang geven in de totaliteit. Door te inspireren met gezonde opties of aanbiedingen voor producten die food waste reduceren kan het platform daadwerkelijk een steentje bijdragen in dit complexe systeem van vraag een aanbod. Met dit platform wordt de zorg van de consument over zijn voedselgebruik uit handen genomen en wordt er overzicht geboden over eetgedrag en dieetbehoeften.

Vanuit één platform kunnen er boodschappen besteld worden bij favoriete supermarkten, thuisbezorgingen worden ingepland voor de drukste dagen van het jaar en er kan inspiratie gevonden worden voor je dagelijkse recepten. Een echte food kalender zal meer sturing gaan geven aan de dagelijkse voedsel keuzes en de bijbehorende bestedingsruimte.

Het platform verbindt alle verticale pijlers tot één ecosysteem wat inzicht, overzicht en vooruitzicht teweegbrengt, waarmee we de duurzaamheid van de voedselindustrie kunnen zeker stellen. Alles werkt mee aan een big data-oplossing, en daarmee de broodnodige (her)waardering van het (inmiddels vanzelfsprekend geworden) voedsel dat iedere dag op ons bord ligt.

De geschiedenis beschreven met entertainment

In 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog uitbrak in de toenmalige kolonie Nederlands-Indië. Dit conflict heeft een blijvende impact gehad op Nederland en Indonesië. Toch is dit verleden bij een groot aantal Nederlanders inmiddels niet of weinig bekend en onbesproken.

De nieuwe speelfilm DE OOST van Gouden Kalf winnaar Jim Taihuttu zal voor het eerst dit hoofdstuk uit de Nederlandse geschiedenis naar het grote publiek brengen in alle bioscopen van Nederland. Om tevens het deel aan te vullen waar de Nederlandse geschiedenisboeken in tekort schieten, is er parallel aan de film een breed opgezette educatieve impact campagne in het leven geroepen die zich richt op alle bovenbouw scholieren van Nederland.

De educatieve campagne is gebaseerd op een tussen alle onderdelen gedeelde story-world geïnspireerd op het verhaal van de speelfilm. De campagne gaat uitgebreid in op de context van de oorlog en plaatst andere perspectieven naast dat van hoofdpersonage van de film: Johan. Deze multi-perspectieve benadering is in lijn met mondiale trends om ook onderbelichte delen van een geschiedenis een platform te geven. Het past bovendien naadloos bij de belevingswereld van de doelgroep, die opgegroeid zijn met een breed cultureel bewustzijn door de invloed van het internet en de multiculturele invloedssfeer binnen de pop cultuur.

Het project is hiermee een uniek transmediaal vehikel om de Nederlandse geschiedenis opnieuw te belichten en een niet eerder vertoond schoolvoorbeeld van de impact die entertainment kan hebben op de maatschappij.