De digitalisering verandert in hoog tempo ons dagelijks leven. Media spelen een centrale rol in deze veranderingen. Creatie, distributie, publieke en commerciële doeleinden waren ooit strikt gescheiden, maar inmiddels zijn alle grenzen binnen de informatie- en communicatiesector opgerekt en vervaagd.

Kunstmatige intelligentie wordt ingezet om content te creëren, media, e-commerce en entertainment zijn 24 uur per dag overal ter wereld beschikbaar en de meest obscure catalogi worden gedigitaliseerd. Aangejaagd door het ongeduld en de koopdrift van de consument is er nog geen einde in zicht van deze digitale transformatie.

Zeker in tijden van een globale pandemie is er veel vraag naar content in de breedste zin, online diensten, e-marketing en data-analyse. Daarom biedt Holland Communication Group juist nu de mogelijkheid om te investeren in de meest solide groeiende bedrijven in video- en audiodiensten, e-commerce en online services binnen de Benelux. Om direct te verdienen aan de smaakmakers van de ongekende digitale revolutie die zich via de talloze schermen in ons leven iedere dag integraal voor onze ogen voltrekt.

Groeiregio Benelux

De relatief kleine oppervlakte van de Benelux staat niet in de weg dat de informatie- en communicatiemarkt naar een totaal nieuwe bandbreedte is gegroeid. Op basis van dynamisch en innovatief ondernemerschap dienen zich talrijke nieuwe spelers aan in de bestaande en nieuwe digitale afzetmarkten met een enorme groeipotentie. In de periode 2009 – 2019 nam het aantal ondernemingen in de sector met maar liefst 67% toe.

Maar ook de markt als geheel laat substantiële groei zien. De toename in uitgaven aan display reclame was in 2019 9% waar video marketing 19% groei zag, en content marketing spande de kroon met een groei van 42%. Die groei steunt volledig op de digitalisering van ons dagelijks leven. E-commerce bereikte in Nederland in 2019een omzet van maar liefst € 25,8 miljard terwijl de bestedingen binnen social media marketing opliepen naar een bedrag van € 575 miljoen.

De HCG-strategie

De Holland Communication Group is een nieuwe bedrijvengroep en participatiemaatschappij die zich richt op bedrijven in video- en audiodiensten, e-commerce en online services. De HCG doet dit op basis van meer dan 20 jaar ervaring binnen de bedrijfstak, door middel van deelnemingen in robuust groeiende ondernemingen in de informatie- en communicatiesector. Deze groei kan gebaseerd zijn op internationale expansie en/of een buy and build-aanpak. De HCG-strategie is erop gericht deelnemingen te verwerven in meerdere complementaire en/of vergelijkbare ondernemingen. Die worden vervolgens geïntegreerd of geconsolideerd met de bedoeling te profiteren van kennis en schaalvoordelen.

Alle investeringen geschieden bovendien zonder tussenkomst van een bank. Dat heeft als voordeel dat het fonds geen hoge aflossingsverplichtingen heeft. Alle resultaten uit investeringen worden na uitkering van de renteverplichtingen aan participanten als liquide reserve aangehouden. Uit die liquide reserves worden als eerste de obligaties afgelost, in het voordeel van de obligatiehouders.